BẢO MINH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY BẢO MINH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ : 522 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình DươngMã Số Thuế:  0300446973-010 
Hotline giải quyết tai nạn toàn quốc: 1800-588812
Giới Thiệu:  Bảo hiểm Bảo Minh được  thành lập ngày 28/11/1994 và được  Cổ phần hoá từ ngày 01/10/2004 .
Mạng lưới hoạt động:
- 62 công ty thành viên/550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc
- 01 Trung tâm đào tạo chuyên biệt tại TP. HCM
- 22 Ban/Trung tâm chức năng thuộc Trụ sở chính
Phạm vi hoạt động:
 - Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
- Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ
- Đầu tư tài chính
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

 Lưu Ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo 
 Một số hình ảnh về Bảo Minh Bình Dương 

Bảo Minh Bình Dương
Bảo Minh Bình Dương

Bảo Minh Bình Dương
Bảo Minh Bình Dương
Bản đồ đi tới Bảo Minh Bình Dương

Bản đồ đi tới Bảo Minh Bình Dương
Bản đồ đi tới Bảo Minh Bình Dương

Nhận xét

  1. Each 8-to-1 nook that covers 4 numbers) could have $4,000 wagered on it. Each 11-to-1 road that covers three numbers could have $3,000 wagered on it. Each 샌즈 카지노 $1,000 incremental wager can be represented by a marker that is used to specifically identify the participant and the quantity wager. Although most frequently named "call bets" technically these bets are extra precisely referred to as "introduced bets".

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét